Vše důležité o našich změnách

Lepší svět práce pro každého. Inspirováno people icon lidmi.
Poháněno technologiemi robot icon.

Chcete vědět, co všechno bude jinak a jaký to bude mít dopad na vás?

Co se změní a od kdy?

V Česku, na Slovensku a v Polsku se vás, tedy našich klientů, týká pouze změna názvu společností, a to následovně: - Česko: LMC s.r.o. se mění na Alma Career Czechia s.r.o. - Slovensko: Profesia, spol. s.r.o. se mění na Alma Career Slovakia s.r.o. - Polsko: LMC Poland Sp. z o.o.​ se mění na Alma Career Poland Sp. z o.o.​ Tato změna bude účinná od 1. 1. 2024. Nastane automaticky ze zákona a není třeba, abyste vy, jakožto naši klienti, vyvíjeli jakoukoliv aktivitu.

Jak se změna dotkne služeb, které mi vaše společnost poskytuje?

Změna nemá žádný vliv na rozsah nebo kvalitu našich služeb. Ty vám budeme poskytovat stále stejným způsobem, bez přerušení. Změní se pouze název poskytovatele, ale všechny ostatní identifikační údaje zůstávají (IČO, sídlo, identifikátory pro účely DPH, bankovní účty). Služby, které využíváte, budou i nadále stejné také po technické stránce, ani jejich název se nemění. Platí to samozřejmě i pro pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz nebo pro dalších produkty LMC a Profesie.

Jak je to s naší smlouvou/objednávkou? Musíme uzavřít dodatek nebo novou smlouvu či objednávku?

Změna názvu je objektivní skutečnost, která nemá na smlouvu žádný vliv, a není proto potřeba uzavírat jakýkoliv dodatek. Berte prosím na vědomí, že společnosti LMC nebo Profesia mají desetitisíce klientů a není možné zpracovat dodatky smluv, jestliže to není nutné. Společně se změnou názvu měníme také naše obchodní podmínky, aby tuto skutečnost reflektovaly. Jediné, co se tím pro vás změní je, že po 1. 1. 2024 uvidíte ve všech objednávkách jako poskytovatele nový název společnosti.

Mění se kontaktní osoby?

Tato změna se nijak nedotýká kontaktních osob, kolegové vám jsou i nadále k dispozici. Nicméně vám budou e-maily nově posílat z adresy jmeno.prijmeni@almacareer.com. Pokud jim ale e-mail pošlete na adresu, ze které vám psali doposud, dorazí k nim v pořádku ještě nějakou dobu po zavedení nové adresy. V případě individuálních změn kontaktních osob vás o nich budeme včas informovat, ovšem ty nebudou způsobeny novým názvem společností.

Mění se vlastník společnosti?

Ne, nemění. Naše společnosti zůstávají nadále ve skupině Alma Media, tedy přesněji v jedné z obchodních větví této skupiny, a to Alma Career. Pod hlavičkou Alma Career s vámi také budeme komunikovat.

Takže značky LMC nebo Profesia zmizí a nahradí je Alma Career?

Postupně ano. Všude, kde se teď společnost prezentuje jako LMC nebo Profesia (firma), změníme naši identitu. Například u obchodníků, se kterými jste v kontaktu, se to změní v e-mailu, na vizitkách, v e-mailovém podpisu, nabídkových listech, cenících, hlavičkách smluv či objednávkách. Tuto změnu v komunikaci pocítíte nejen vy coby naši klienti, ale pocítí je také naši partneři, dodavatelé, uchazeči, kteří přes naše služby hledají práci, média, organizace, jichž jsme členy apod. Naše zavedené produkty každopádně zůstávají neměnné, ale už nebudou zastřešované Profesií nebo LMC, nýbrž Alma Career. Ta také odpovídá za data uživatelů, obchodní a produktové podmínky a vše ostatní.

Dotkne se změna i podmínek zpracování osobních údajů?

V zásadě se pravidla zpracování osobních údajů klientů a uživatelů služeb nemění. Společnosti Alma Career v Česku, na Slovensku a v Polsku nadále vystupují jako společní správci, případně jako zpracovatelé, pokud zpracovávají údaje pro své klienty.

Na Slovensku v souvislosti s poskytovanými službami pro uživatele (B2C) došlo ke změně právního základu a při vytvoření účtu / registrace nebude uživatel služeb vyjadřovat souhlas se zpracováním údajů. Využívání služeb se nově bude řídit podmínkami služby, tj. smluvním vztahem. Tato změna nemá vliv na dobu zpracování. Nadále platí, že svůj účet může uživatel kdykoliv zrušit a my jeho údaje obratem vymažeme.  

Pokud jde o klienty (B2B), pak smlouvy o zpracování osobních údajů zůstávají zachovány a změna názvu společností se klienty nijak právně a ani technicky nedotýká.

Bližší informace nejen o postavení společností z pohledu GDPR, ale také o účelech, době zpracování či právech uživatelů a klientů jsou dostupné v Zásadách ochrany soukromí na https://www.almacareer.com/gdpr.

Mění se něco na platebních údajích?

Naše platební údaje zůstávají naprosto stejné. Pouze pokud přijaté faktury zpracováváte automatizovaně (například pomocí OCR řešení) nebo máte určitým způsobem nastavené interní procesy, mohl by odlišný název poskytovatele na faktuře vést k chybě ve zpracování. Doporučujeme proto co nejdříve změnu názvu zanést do systému, aby nedošlo ke zpoždění v platbě.

Bude změna znamenat zdražování?

Ne. Nemění se vaše smlouva ani podmínky spolupráce, ani ceník.

Proč změny vlastně děláte?

Protože věříme, že spolupráce v rámci celé skupiny Alma Career, která působí v 11 evropských zemích, skrývá v mnoha oblastech velký potenciál. Například česká pobočka Alma Career, tedy LMC, poskytuje produkty, jako je Seduo, Teamio, Arnold či Atmoskop, které v jiných zemích Alma Career nemají. Mohou ale existovat i takové produkty, které fungují jinde, a nám v Česku chybějí. Pokud bychom fungovali nezávisle, jen těžko bychom produktové portfolio propojili a dali ho k dispozici i klientům v dalších zemích Alma Career. Rozhodli jsme se proto ze společných zkušeností těžit, sdílet je a navzájem je lépe propojovat.

V čem bude mít změna přínos pro mě?

Díky sdílení zkušeností a know-how s kolegy ze zahraničí budeme moct vylepšovat naše služby daleko rychleji a efektivněji než doposud. Takže ze změny budete těžit i vy.

V jakých zemích působí Alma Career?

Alma Career působí v 11 zemích Evropy, konkrétně ve Finsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Česku, na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Severní Makedonii. Navíc spolupracuje s partnery v dalších zemích, jako je Albánie, Bulharsko, Rumunsku, Srbsko nebo Černá Hora.

Budu teď moct přes Teamio vystavovat inzeráty i v dalších zemích Alma Career?

Zatím tahle služba nebude dostupná, ale je to směr, kterým se chceme vydat. Pokud máte zájem o inzerci v dalších zemích Alma Career, poraďte se svým obchodním zástupcem, který vám tyto služby pomůže zprostředkovat.