SEZNAM DALŠÍCH ZPRACOVATELŮ ALMA CAREER

Další zpracovatel Zpracování osobních údajů Služby Alma Career

Alma Career Czechia s.r.o.

IČO: 264 41 381

(další zpracovatel pro Alma Career Slovakia s.r.o. a Alma Career Poland Sp. z o.o.)

Podílí se na poskytování a rozvoji služeb Alma Career. Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely. Všechny služby Alma Career

cloudinfrastack, s.r.o.

IČO: 033 50 860

Zpracování probíhá v České republice.

Pronajímá Alma Career technologickou infrastrukturu (cloudové služby).

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely.

Všechny služby Alma Career