Kontakty

S čím vám môžeme pomôcť?

Chcete sa s nami stretnúť osobne?

Chcete nám poslať faktúru? Tu sú podrobnosti!

Alma Career Slovakia s. r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2622545581/1100
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2254 5581
Reg.: Mestský súd Bratislava III, č. z. 22949/B
IČ:35800861
DIČ:2020280933