Všetko dôležité o našich zmenách

Lepší svet práce pre každého. Inšpirované people icon ľuďmi . Poháňané technológiamirobot icon.

Chcete vedieť, čo všetko bude inak a aký to bude mať vplyv na vás?

Čo sa zmení a od kedy?

Na Slovensku, v Česku a v Poľsku sa vás, našich klientov, týka iba zmena názvu spoločností, a to nasledovne:  - Slovensko: Profesia, spol. s. r. o.​ sa mení na Alma Career Slovakia s. r. o.​ - Česko: LMC s.r.o.​ sa mení na Alma Career Czechia s.r.o.​ - Poľsko: LMC Poland Sp. z o.o.​ sa mení na Alma Career Poland Sp. z o.o.​ Táto zmena bude účinná od 1. 1. 2024. Nastane automaticky zo zákona a nie je potrebné, aby ste vy ako naši klienti vyvíjali akúkoľvek aktivitu.

Ako sa zmena dotkne služieb, ktoré Vaša spoločnosť poskytuje?

Zmena nemá žiadny vplyv na rozsah alebo kvalitu našich služieb. Tie vám budeme poskytovať stále rovnakým spôsobom, bez prerušenia. Zmení sa iba názov poskytovateľa, ale všetky ostatné identifikačné údaje zostávajú (IČO, sídlo, identifikátory na účely DPH, bankové účty). Služby, ktoré využívate, budú aj naďalej rovnaké aj po technickej stránke a nemení sa ani ich názov. Platí to, samozrejme, aj pre pracovný portál Profesia.sk a ďalšie produkty Profesie (firmy).

Ako je to s našou zmluvou/objednávkou? Musíme uzavrieť dodatok, novú zmluvu alebo objednávku?

Zmena názvu je objektívna skutočnosť, ktorá nemá na zmluvu žiadny vplyv. Berte, prosím, na vedomie, že spoločnosti Profesia a LMC majú desaťtisíce klientov a nie je možné spracovať dodatky zmlúv, ak to nie je nutné. Spolu so zmenou názvu meníme aj naše obchodné podmienky, aby túto skutočnosť reflektovali. Jediné, čo sa tým pre vás zmení, je, že po 1. 1. 2024 uvidíte vo všetkých objednávkach ako poskytovateľa nový názov spoločnosti.

Menia sa kontaktné osoby?

Táto zmena sa nijako nedotýka kontaktných osôb, kolegovia sú vám aj naďalej k dispozícii. Po novom vám však budú e-maily posielať z adresy meno.priezvisko@almacareer.com. Ak im však e-mail pošlete na adresu, z ktorej vám písali doteraz, dorazí k nim v poriadku ešte nejaký čas po zavedení novej adresy. V prípade individuálnych zmien kontaktných osôb vás o nich budeme včas informovať, avšak tie nebudú spôsobené novým názvom spoločností.

Mení sa vlastník spoločností?

Nie, nemení. Naše spoločnosti zostávajú naďalej v skupine Alma Media, teda presnejšie v jednej z obchodných vetiev tejto skupiny, a to Alma Career. Pod hlavičkou Alma Career s vami tiež budeme komunikovať.

Takže značky Profesia alebo LMC zmiznú a nahradí ich Alma Career?

Postupne áno. Všade, kde sa teraz spoločnosť prezentuje ako Profesia (firma) alebo LMC, zmeníme našu identitu. Napríklad u obchodníkov, s ktorými ste v kontakte, sa to zmení v e-maile, na vizitkách, v e-mailovom podpise, ponukových listoch, cenníkoch, hlavičkách zmlúv či objednávkach. Túto zmenu v komunikácii pocítite nielen vy, naši klienti, ale pocítia ju aj naši partneri, dodávatelia, uchádzači, ktorí prostredníctvom našich služieb hľadajú prácu, médiá, organizácie, ktorých sme členmi, a pod. Naše zavedené produkty, ako Profesia.sk, každopádne zostávajú nemenné, ale už nebudú zastrešované Profesiou alebo LMC, ale Alma Career. Tá taktiež zodpovedá za dáta používateľov, obchodné a produktové podmienky a všetko ostatné.

Dotkne sa zmena aj podmienok spracovania osobných údajov?

Pravidlá spracúvania osobných údajov klientov a používateľov služieb sa v zásade nemenia. Spoločnosti Alma Career v Česku, na Slovensku a v Poľsku pri spracúvaní údajov naďalej vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak spracúvajú údaje pre svojich klientov.

 Na Slovensku sa v súvislosti so službami poskytovanými používateľom (B2C) zmenil právny základ a používateľ služby pri vytváraní účtu / registrácii nebude vyjadrovať súhlas so spracúvaním  údajov. Používanie služieb sa odteraz bude riadiť podmienkami poskytovania služieb, t. j. zmluvným vzťahom. Táto zmena nemá vplyv na dobu spracúvania. Stále platí, že používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoje konto a my jeho údaje okamžite vymažeme. 

 Pokiaľ ide o klientov (B2B), zmluvy o spracúvaní údajov zostávajú nezmenené a zmena názvu spoločnosti nemá na klientov žiadny právny ani technický vplyv.

 Ďalšie informácie nielen o postavení spoločností z hľadiska GDPR, ale aj o účeloch, dobe spracúvania alebo právach používateľov a klientov sú dostupné v Zásadách ochrany súkromia na www.alamacareer.com/gdpr.

Mení sa niečo na platobných údajoch?

Naše platobné údaje zostávajú úplne rovnaké. Len ak prijaté faktúry spracovávate automatizovane (napríklad pomocou OCR riešenia) alebo máte určitým spôsobom nastavené interné procesy, mohol by odlišný názov poskytovateľa na faktúre viesť k chybe v spracovaní. Odporúčame preto čo najskôr zmenu názvu zaniesť do systému, aby nedošlo k oneskoreniu v platbe.

Bude zmena znamenať zdražovanie?

Nie. Nemení sa vaša zmluva ani podmienky spolupráce, ani cenník.

Prečo zmeny vlastne robíte?

Pretože veríme, že spolupráca v rámci celej skupiny Alma Career, ktorá pôsobí v 11 európskych krajinách, skrýva v mnohých oblastiach veľký potenciál. Napríklad slovenská pobočka Alma Career, teda Profesia, poskytuje produkty, ako sú Platy.sk Seduo.sk či Teamio, ktoré v iných krajinách Alma Career nemajú. Môžu však existovať aj také produkty, ktoré fungujú inde, a nám na Slovensku chýbajú. Ak by sme fungovali nezávisle, len ťažko by sme produktové portfólio prepojili a dali ho k dispozícii aj klientom v ďalších krajinách Alma Career. Rozhodli sme sa preto zo spoločných skúseností ťažiť, zdieľať ich a navzájom ich lepšie prepájať.

V čom bude mať zmena prínos pre mňa?

Vďaka zdieľaniu skúseností a know-how s kolegami zo zahraničia budeme môcť vylepšovať naše služby oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako doteraz. Takže zo zmeny budete ťažiť aj vy.

V ktorých krajinách pôsobí Alma Career?

Alma Career pôsobí v 11 krajinách Európy, konkrétne vo Fínsku, v Litve, Lotyšsku, Estónsku, Česku, na Slovensku, v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Severnom Macedónsku. Navyše spolupracuje s partnermi v ďalších krajinách, ako je Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko alebo Čierna Hora.

Budem teraz môcť cez Teamio uverejňovať inzeráty aj v ďalších krajinách Alma Career?

Zatiaľ táto služba nebude dostupná, ale je to smer, ktorým sa chceme vydať. Ak máte záujem o inzerciu v ďalších krajinách Alma Career, poraďte sa so svojím obchodným zástupcom, ktorý vám tieto služby pomôže sprostredkovať.