Zmysluplné darčeky

Našim klientom, partnerom a zamestnancom dávame netradičné vianočné darčeky. Zmysluplné darčeky. Sú to poukážky v hodnote 15 €, ktorými môžu podporiť jednu z piatich vybraných neziskových organizácií.

Ročne umožňujeme približne 600 neziskovým organizáciám, aby u nás, to je na portáloch Jobs.cz, Prace.cz či v mobilnej aplikácii Práce za rohom, inzerovali za symbolickú cenu. Úzko spolupracujeme napríklad s organizáciami Človek v núdzi, s Nadačným fondom Rozum a Cit, s Czechitas, s platformou Science Café či s Nadačným fondom Neuron. To nám ale nestačí. Rozhodli sme sa preto na podporu neziskových organizácií vyčleniť ešte viac peňazí. Vybrali sme projekty, ktoré sú nám ako firme blízke a ktorým veríme.